top of page
Adwokaci

Zakres usług

Prawo karne

obrona w procesie karnym, reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym i w postępowaniu przygotowawczym, odroczenie lub zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolnośc

Prawo administracyjne

reprezentacja na wszystkich etapach postępowania przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi m.in. w sprawach budowlanych, z zakresu prawa transportowego

Prawo gospodarcze

sporządzanie i analiza umów, sporządzanie opinii prawnych, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do powstania i działalności spółek, sprawy o zapłatę

sprawy o zapłatę, sprawy o naruszenie dóbr osobistych, sprawy o rozwód i o podział majątku wspólnego, sprawy spadkowe i odszkodowawcze

Prawo cywilne

bottom of page