top of page

Cudzoziemiec / Zatrudnianie cudzoziemców

oferta dla klientów indywidualnych

  • Pomoc przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP

  • Reprezentowanie w postępowaniach przed właściwymi organami administracji

  • Uzyskiwanie wiz, pozwoleń na pracę i na pobyt w Polsce

  • Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • Uzyskiwanie zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców,

  • Zezwoleń na pracę,

  • Pomoc przy organizacji stosunków pracowniczych u przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców

bottom of page