top of page

Klient Indywidualny

PRawo Cywilne

 • sprawy o zapłatę

 • windykacja, ochrona własności i posiadania

 • zasiedzenie prawa własności nieruchomości

Prawo rodzinne

 • sprawy o zapłatę

 • windykacja, ochrona własności i posiadania

 • zasiedzenie prawa własności nieruchomości

prawo karne

 • Obrona w sprawach karnych

 • Reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

 • Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym

 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

 • Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

PRawo administracyjne

 • Reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i sądami administracyjnymi

 • Koncesje

 • Zezwolenia

 • Prawo budowlane

 • Prawo ochrony środowiska

Prawo pracy

 • Spory o zapłatę wynagrodzenia

 • Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy

 • Mobbing

bottom of page