top of page

Przesiębiorca

Prawo gospodarcze

 • Sporządzanie i analiza umów

 • Tworzenie spółek prawa handlowego

 • Rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym

Prawo pracy

 • Sprawy o zapłatę wynagrodzenia

 • Sporządzanie umów o pracę

 • Sporządzanie regulaminów pracy

Prawo administracyjne

 • Pomoc w uzyskaniu zezwoleń, licencji

 • Reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi, samorządowymi

 • Kolegiami odwoławczymi i sądami administracyjnymi

 • Sprawy z zakresu prawa transportowego

 • Sprawy z zakresu prawa budowlanego

 • Sprawy z zakresu ochrony środowiska

Prawo upadłościowe

 • Reprezentowanie wierzycieli lub dłużników w toku postępowań upadłościowych

Prawo cywilne

 • Sprawy o zapłatę

 • Windykacja należności

bottom of page